Zirai Danışmanlık

             

Zirai Danışman Nedir?

Zirai Danışman Kimdir?

Zirai danışman, tarımsal işletmelere ve kamu sektörü personeline teknik, ticari ve finansal danışmanlık sunmakla sorumludur. Çiftlik hayvanları ve bitki hastalıkları, zararlı ve yabancı otların kontrolü, toprak ıslahı, hayvancılık ve beslenme programları gibi konularda danışmanlık yapar.

Zirai Danışmanın Sorumlulukları Nelerdir?

 • Teknik gereksinimlerini tanımlamak ve değerlendirmek için müşterileri ziyaret etmek,
 • Arazi değerlemesi yapmak,
 • Danışanlara iş planlaması, hibe başvuruları, yasal tavsiye ve yeni iş girişimleri konularında yardımcı olmak,
 • Performansı ölçmek için verileri toplamak ve analiz etmek,
 • Ticari mahsul üretimini etkileyen çevresel faktörleri incelemek,
 • Çiftlik hayvanlarını korumak için yeni yöntemler bulmak,
 • Ürün verimi gibi verileri toplamak için çiftliklerde saha incelemeleri yapmak,
 • Orman ağaçlarının yayılımı ve kültürünü incelemek,
 • Bütçeleri ve hesapları yönetmek, bilgileri güncellemek ve rapor hazırlamak gibi idari görevleri yerine getirmek,
 • Bitki ve hayvan yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve alternatif tarımsal seçeneklerin geliştirilmesine yönelik teknikler konusunda tavsiyelerde bulunmak,
 • Tarımsal sorunların çözümü ve üretim verimliliğinin artırılması için teknikler geliştirmek,

Profesyonel Bilgilendirme ve Danışmanlık için İletişime Geçin !

Zirai Danışmanlık
Başa dön